1000TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE KARGO ÜCRETSİZ!

KVKK Başvuru Formu

İR-OR TEKSTİL PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİ BAŞVURU FORMU

Genel Bilgilendirme

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kişisel verisi işlenen gerçek kişiye (“İlgili Kişi”), Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin çeşitli taleplerde bulunma hakkı tanımıştır.

Kanun’un 13. Maddesi 1. Fıkrası uyarınca; kişisel verisi işlenen gerçek kişi bu haklarıyla ilgili taleplerini yazılı olarak veya Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle veri sorumlusu olan şirketimize iletir.

Bu kapsamda yazılı olarak yapılacak başvurular, işbu form doldurularak;

• Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile,

• Noter vasıtasıyla,

• Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemde kayıtlı bulunan e-posta adresinizden e-posta göndererek,

  • “Güvenli Elektronik İmza” İle İmzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla Başvuruyla,

tarafımıza iletilebilecektir.

Tarafımıza geçerli şekilde yapılan başvuruda yer alan talepler, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Talebin kabulü veya gerekçesi açıklanarak reddi ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir.

Başvuru YöntemiBaşvurunun Yapılacağı Adres
Şahsen Yazılı Başvuru
BARBAROS HAYRETTİN PAŞA MAHALLESİ CEBECİ CADDE NO:71 GAZİOSMANPAŞA / İSTANBUL
Noter Aracılığıyla Başvuru
BARBAROS HAYRETTİN PAŞA MAHALLESİ CEBECİ CADDE NO:71 GAZİOSMANPAŞA / İSTANBUL  
Şirkete daha önceden bildirilen veya kayıtlı bulunan e-posta adresinden başvuruiror@iror.com.tr
“Güvenli Elektronik İmza” İle İmzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla Başvuruirortekstil@hs01.kep.tr

A. Başvuru Sahibi iletişim bilgileri:

Ad:

Soyadı:

T.C. Kimlik Numarası:

Telefon Numarası:

E-posta:

Adres:

B. Şirketimiz İle Olan İlişkiniz (Çalışan Adayı, Çalışan, Stajyer, Tedarikçi Çalışanı, Tedarikçi Yetkilisi gibi)

  ☐ Çalışan   ☐ Çalışan Adayı   ☐Eski Çalışanım     Çalıştığım Yıllar:    ☐ Stajyer   ☐Diğer:………………………..

C.  KANUN’un 11. Maddesi talebinizi belirtiniz.

Talep NumarasıTalep KonusuSeçiminiz (Talebinizin yanına işaret koyunuz)
1Kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenmek istiyorum 
2Kişisel verilerim işlenmişse veri işleme faaliyetine ilişkin bilgi talep ediyorum 
3Kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek istiyorum 
4Kişisel verilerim yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilmek istiyorum 
5Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olduğunu düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum (Düzeltilmesini istediğiniz kişisel verinizi yan kutucuğa yazınız ve doğru ve tamamlayıcı bilgileri gösteren belgeleri ek olarak gönderiniz) 
6Kişisel verilerimin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve kanun çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini istiyorum 
7Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum (Talep No 6) ve bu çerçevede kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de silinmesini talep ediyorum.   
8İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsım aleyhine bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum. 
9Kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğradım. Bu zararın giderilmesini talep ediyorum. (Kanuna aykırılığa konu olan hususu “Seçiminiz” alanına yazınız ve destekleyici belgeleri ek olarak gönderiniz. (Mahkeme kararı, Kurul kararı, Maddi zararın tutarını gösteren belgeler, vb) 

D. Şirket tarafından verilecek cevabın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz.

☐ Adresime gönderilmesini istiyorum.

☐ E-posta adresime gönderilmesini istiyorum. (E-posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

☐ Elden teslim almak istiyorum. (Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

İşbu başvuru formunda Şirket ile paylaştığım kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu, yetkisiz başvuru yapmadığımı, aksi halde söz konusu olabilecek her türlü hukuki ve/veya cezai sorumluluğun tarafıma ait olacağını bildiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Ad:

Soyad:                                                                                             İmza: